ႏွမ္းေထာင္းေလးနဲ႔မုန္႕လင္မယား

ႏွမ္းေထာင္းေလးနဲ႔မုန္႕လင္မယား

လသာ၂ ေက်ာင္းေရွ႕မွာအျမဲစားျဖစ္တဲ႕ မုန္႕လင္မယားအလြမ္းေျပေလးပါ၊ အိုးေလးကေတာ့ ကသူငယ္ခ်င္း အမတေယာက္ မမီးမီးျမင့္သိမ္း က လက္ေဆာင္ေပးတာပါ၊ လုပ္ရတာအရမ္း လြယ္ပါတယ္၊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s