အဆင္ေျပဖြယ္ ဟင္းခ်က္အခ်ိန္အတြယ္

HtetFamilyhouseအခ်ိန္အတြယ္banner

Google မွ ပုံမ်ား အသုံးျပဳပါတယ္

၁ စားပြဲတင္ဇြန္း =
၃ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း
၁ ခြက္ =
စားပြဲတင္ဇြန္း ၁၆ဇြန္း
၁ ခြက္ =
လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၄၈ဇြန္း = ၁၆ စားပြဲတင္ဇြန္း = ၈ ေအာင္စ = ၁/၂ ပိုင္႕=၂၃၇ မီလီလီတာ
၁ ကီလို ဂရမ္ =
၁၀၀၀ ဂရမ္= ၂.၂ ေပါင္ = ၃၅.၂ ေအာင္စ
၁ ကီလိုဂရမ္ =
၆၂.၅ က်ပ္သား
၁က်ပ္သား =
၁၆ ဂရမ္
၁လီတာ =
၁၀၀၀ မီလီလီတာ
၁ေပါင္ =
၁၆ ေအာင္စ = ၄၅၄ ဂရမ္
၁မီလီမီတာ =
၁/၅ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း = ၁ ဂရမ္ = .၀၃၅ေအာင္စ
၁ဂါလံ =
၁၂၈ ေအာင္စ = ၃၃၇၈၅ မိလီလိတာ= ၃.၇၈ လီတာ

One comment on “အဆင္ေျပဖြယ္ ဟင္းခ်က္အခ်ိန္အတြယ္

  1. အခ်ိုဳဇြန္း,အခ်ိဳစားဇြန္း,စားပြဲဇြန္း,ဟင္းခ်က္ဇြန္းမ်ားကိုinternational usageအရေဖၚျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ဥပမာ,teaspoon,tablespoon.With Metta ,Nwe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s