ပဲအမည္မ်ား (Peas,Beans,lentils)

ပဲအမည္မ်ား

-ကုလားပဲ = Chick pea , Gram pea
-စားေတာ္ပဲ = Green pea, Marrow pea,Yellow pea
-ပဲစင္းငုံ = Pigeon pea
-ပဲလြမ္း = Cow pea
-ေရႊပဲသီး = Snow pea
-ပဲၾကီး = lablab pea
-ပဲက်ား = Lima bean
-ပဲေတာင္႔ရွည္ = long bean, String bean
-ပဲေထာပတ္ = Butter Bean
-ပဲပုဇြန္ =Cluster bean
-ဘိုစားပဲ = Kidney bean
-မတ္ပဲ = Mung bean
-ပဲနီေလး = Red lentil
-ပဲကတီၱပါ = Dolichos lablab
-ပဲတီစိမ္း = Green gram
-ပဲပိစပ္ = Horse gram
-ေျမပဲ = Ground nut, Monkey nut

20 comments on “ပဲအမည္မ်ား (Peas,Beans,lentils)

  1. sis, i would like to try “pe pyout” but not sure that pea that i got is same as စားေတာ္ပဲ . It written as Canadian Pea. Is it the same?

  2. Could you please tell me how to make Myanmar ”Peapyoat” at home? And I want to know which Pea is the best for Peapyoat (Green Pea or Yellow Pea). Recently, I live in India so I can get all kinds of peas. Thanks for sharing your cooking recipes.

  3. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဥေရာပရဲ႔ပဲမ်ိဳးစံုေစ်ႏႈန္းေလးသိခ်င္ပါတယ္

  4. Broad Bean က ပဲႀကီးပဲလား၊ ေနာက္ sweet peas တို႔ Gungo peas ဆိုတာေတြလည္း ဒီမွာ(Jamaica) ေတြ႕တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ readymade tender sweet peas ကို ပဲျပဳတ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ ဆင္လို႔ ထမင္းေၾကာ္ထဲ ေဖာက္ထည့္ၿပီး စားေနတာပဲ။ တကယ္ေတာ့ မတူပါဘူး။

  5. haricot rouge ကို ျမန္မာလိုဘယ္လိုေခၚပါသလဲ အမ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s